Narval jednorohý

Narval jednorohý

Jeden z nejpozoruhodnějších kytovců severní polokoule zvaný „mořský jednorožec“

Narval jednorohý (Monodon monoceros) bývá často lidově nazýván „mořský jednorožec“. Tento poetický název je ovšem stejně jako jeho nejoblíbenější druhové jméno zavádějící, jelikož jeho slavný roh je ve skutečnosti zub, protažený levý špičák horní čelisti. Prášku z rozdrceného „rohu“ byly dříve připisovány magické a léčivé vlastnosti zejména v oblasti mužské potence, proto byl narval velmi masově loven. V současné době už o něj zájem naštěstí opadává. Lov sice stále pokračuje, ale již nemá takovou intenzitu. Narval žije v mořích okolo severního polárního kruhu a dorůstá délky až 6 m. Jeho příbuznou z čeledi narvalovití je běluha severní.

Tělesná konstituce

Tělo samce narvala jednorohého dosahuje délky až 6 m a může vážit 1 600 kg, výjimečně i 1 800 kg. Samice je menší a dorůstá délky maximálně 5 metrů a hmotnosti 1 000 kg. Narvala proslavil jeho „roh“, který dosahuje délky přes 2,5 metru. Jak už jsme psali výše, ve skutečnosti se jedná o zub - protažený levý špičák horní čelisti. Spirálovitě stočené kly jsou vyvinuty zejména u samců. U samic se vyvíjejí jen v 15 % a jsou výrazně menších rozměrů. Pravý špičák zpravidla zakrní a dále se nevyvíjí, pouze zhruba u 2 z 1 000 samců se vyvíjejí oba horní špičáky obdobně.

Odborníci dlouho nebyli schopní odpovědět na otázku, k čemu vlastně tento „roh“ slouží. Z mnoha teorií se nakonec nejvíce uchytil vědecky podložený názor, že roh je vysoce citlivým čidlem. Pomáhá narvalovi zjistit tlak, teplotu, hloubku a další důležité věci pro potápění a orientaci pod vodou. Díky němu může např. najít i místa s tajícím ledem, aby je hlavou mohl prorazit (ne klem). Jako každý vodní savec, potřebuje i narval otvory v ledu k pravidelným nádechům nad vodní hladinou.

Potrava

Živí se především rybami (mezi jejich oblíbené pochoutky patří platýs, halibut či treska), dále nepohrdnou ani měkkýši, korýši a dalšími drobnými mořskými živočichy, které pravděpodobně nasávají do tlamy svými mohutnými pysky a jazykem.

Komunikace

Narvalové se dorozumívají mnoha různými zvuky včetně bzučivých tónů, které mohou sloužit jako vizitka jednotlivých jedinců.

Rozmnožování a dospívání

Doba březosti narvala jednorohého se pohybuje od 14 do 16 měsíců. Obvykle rodí 1 mládě, o které se dlouhou dobu stará jeho matka. Samice kojí svého potomka až do věku 2 let. Mláďata jsou téměř černá, dospělí jedinci šedobílí s tmavými skvrnami na hřbetě, které s postupujícím stářím blednou. Samci pohlavně dospívají kolem 11 až 13 let, samice mnohem dříve již ve věku 5 až 8 let. Narvalové se mohou dožít až 50 let. Většinou však umírají mnohem dříve utonutím, protože nenajdou díru v ledu k nadechnutí.

Sociální uspořádání

Narvalové žijí v malých skupinách (stádech), v nichž je více samců a samic pohromadě. Samci si okolo sebe drží určité množství samic, jakoby harém. Stejně jako běluhy občas vytvoří velká stáda čítající tisíce zvířat, která mohou být rozčleněna podle pohlaví a věku.

Výskyt

Celoročně žije v severních polárních oblastech, většinou na rozhraní Severního ledového oceánu a Atlantiku, či v ruských vodách Arktidy. Jelikož se většinou pohybuje mimo oblasti pokryté souvislou ledovou pokrývkou, jeho výskyt se mění i v závislosti na ní a v průběhu roku migruje. V létě se pohybuje poblíž pobřeží, naopak v zimě se stahuje do hlubších hustě zaledněných oblastí. Často se vydává i překvapivě daleko pod souvislou ledovou pokrývku, přičemž k dýchání občasně využívá i vyskytující se díry v ledu. Při potápění většinou nepřekračuje hranici 400 metrů, ale výjimečně může zavítat až do hloubky 1 500 m a pod vodní hladinou zůstat až 30 minut. Aktuální celková populace se odhaduje na 50 – 70 000 kusů.

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Délka:
6 m
Váha:
1 800 kg
Nejhlubší ponor:
1 500 m
Nejdelší ponor:
až 30 min
Věk:
až 50 let
Výskyt:
severní polární oblasti

ZAJÍMAVOSTI

Počet potomků:
1
Délka narozeného mláděte:
1,6 m
Kdy mládě dospívá:
samci 11 – 13 let, samice 5 – 8 let
Narvalův „roh“:
je ve skutečnosti zub - levý špičák
Délka „rohu“:
až 2,5 m
Léčivé vlastnosti "rohu":
Prášku z jeho rohu se připisují magické a léčivé účinky - především na mužskou potenci.


Další exponáty


Plejtvák obrovský
Vorvaň obrovský
Krakatice obrovská
Kosatka dravá
Manta obrovská
Žralok bílý
Kladivoun velký
Běluha severní
Narval jednorohý
Delfín skákavý
Žralok tygří
Sbírka čelistí a zubů

Partneři výstavy



Poznávejte mořský svět, zažívejte radost z nových dobrodružství, opusťte roli pozorovatele a staňte se součástí jednoho z nejpůsobivějších životních prostorů této Země. Mares Vám při tom bude dobrým partnerem, je symbolem pro to nejlepší, co lze na trhu s potápěčským vybavením obdržet.

• Šnorchlování
• Přístrojové potápění
• Freediving
• a mnohem více na www.mares.com

"Jakmile vám jednou učarujemoře, udrží vás ve své síti divů navždy!" JacquesCousteau
SSI mezinárodní škola potápění je moderní digitální výuka potápění. Renomé si získala především díky nekompromisním standardům a metodice výcviku. Učte se snadno kdekoliv a kdykoliv s pomocí tabletu nebo chytrého telefonu. Nainstalujte a spusťte bezplatnou mobilní aplikaci „vše v jednom“ - DiveSSI, zvolte MyProfil, proveďte registraci a můžete se začít učit třeba teorii pro zkušební ponor s přístrojem nebo jak šnorchlovat zdarma.

• Výuka šnorchlování
• Výuka přístrojového potápění
• Výuka technického potápění
• Výuka Freedivingu
www.divessi.com

Kontakty

Organizátor výstavy

Shake exhibitions s.r.o.

www.shake-exhibitions.cz